Hoạt động công đoàn

Sinh hoạt chuyên đề thơ nhạc CBH CĐ trường tổ chức

Sinh hoạt chuyên đề thơ nhạc CBH CĐ trường tổ chức

Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2015 CBHC CĐ trường tiểu học Trương Đình Nam tổ chức chuyên để thơ nhạc nhằm hướng tới Đại hội CĐGD huyện lần thứ XII – nhiệm kỳ 2015-2020 [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]