Tin tức giáo dục

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Căn cứ Công văn số 191/PGDĐT ngày 16/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 cấp Tiểu học; Căn cứ kế hoạch số 202/ KH- PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2020 về [...]

Học sinh cả nước tưng bừng ngày khai giảng năm học mới

Học sinh cả nước tưng bừng ngày khai giảng năm học mới

Không khí khai giảng năm học mới với nhiều niềm vui của cả thầy cô và trò. [...]

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới [...]