Hoạt động về nguồn

Lễ viếng hương nhà bia tưởng niệm xã Đại Hưng nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12.2015.

20151222_154032 20151222_154018 20151222_153828 20151222_154208