Sinh hoạt chuyên đề thơ nhạc CBH CĐ trường tổ chức

Chiều ngày 19 tháng 12 năm 2015 CBHC CĐ trường tiểu học Trương Đình Nam tổ chức chuyên để thơ nhạc nhằm hướng tới Đại hội CĐGD huyện lần thứ XII – nhiệm kỳ 2015-2020IMG_2605