Hoạt động chuyên môn

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1

Căn cứ Công văn số 191/PGDĐT ngày 16/9/2020 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 cấp Tiểu học; Căn cứ kế hoạch số 202/ KH- PGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2020 về [...]

Lễ ra mắt câu lạc bộ Tiếng Anh trường TH Trương Đình Nam

Lễ ra mắt câu lạc bộ Tiếng Anh trường TH Trương Đình Nam

Sáng ngày 27/2/2016, trường TH Trương Đình Nam tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ tiếng Anh. Đến dự lễ ra mắt có đồng chí Lương Thị Thanh Hương- Đảng ủy viên- PCTUBND xã Đại Hưng, Ban đại [...]

Chuyên đề tổ chức trò chơi trong dạy nghe và nói tiếng Anh

Chuyên đề tổ chức trò chơi trong dạy nghe và nói tiếng Anh

  Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, hướng dẫn số 2961/SGDĐT-GDTH [...]

Dạy học theo kiểu lồng ghép để “Giáo dục biển đảo cho học sinh Tiểu học”

Dạy học theo kiểu lồng ghép để “Giáo dục biển đảo cho học sinh Tiểu học”

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2015, Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu đã tổ chức chuyên đề “Giáo dục biển đảo và lồng ghép để giáo dục biển đảo cho học sinh tiểu học qua các môn học”; [...]

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

CHUYÊN ĐỀ : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LAO ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao [...]